Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Handledning

Ågrenska erbjuder handledning till arbetsplatser där ni möter personer med funktionsnedsättning. Vår handledning kan ha olika inriktning, beroende på förutsättningar och behov.

Arbetsgruppen som verktyg

Står er arbetsgrupp inför en svår situation?

Ågrenska arbetar utifrån en praktisk metod, med övningar för att ni ska få redskap som ger struktur och rätt fokus i ert arbete.

Vår handledning utformas utifrån en kartläggning av arbetsgruppens utmaningar och behov. Därefter arbetar vi utifrån ett processinriktat arbetssätt med diskussioner, övningar och eventuellt önskade föreläsningar för att nå samsyn, förändring i arbetssituationen och stärka arbetslaget. Vi utgår från två-tre handledningstillfällen, men utökar dessa vid behov och önskemål.

Stöd och handledning utifrån reflektionsfrågor i webbkurs

Arbetar du inom habilitering, skola, LSS-verksamhet eller Försäkringskassan och har genomfört Ågrenskas webbutbildning Introduktion sällsynta diagnoser?

Ågrenska erbjuder stöd och handledning för att utveckla er verksamhet, med utgångspunkt i de reflektionsfrågor som tas upp i webbkursen Introduktion sällsynta diagnoser.

Introduktion sällsynta diagnoser

KOSTNADSFRI baskurs för dig som möter personer med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående i ditt arbete. 


Sidan uppdaterad: 2022-05-20