Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Sällsynta hälsotillstånd

Funderar ni på hur ni bäst kan planera er verksamhet för en person med ett sällsynt hälsotillstånd? Ska ni ta emot en elev med sällsynt hälsotillstånd i skolan?

Den medicinska diagnosen ger vardagliga och pedagogiska konsekvenser

Vi ger kunskap om sällsynta hälsotillstånd med fokus på funktionsnedsättningar, symtom och konsekvenser dessa kan få i vardagen samt diskuterar anpassningar och arbetsmetoder. Det kan gälla exempelvis kommunikation, socialt samspel, koncentration eller inlärning.

Även om många utmaningar är liknande för personer med samma diagnos så kan behoven av, och metoderna för, stöd variera från person till person. Vi utgår från Ågrenskas samlade kunskap och aktuell forskning om den sällsynta diagnosen samt era specifika behov när vi planerar en uppdragsutbildning.

Några av de diagnoser vi utbildat om på olika arbetsplatser:

 • 22q11-deletionssyndromet
 • Angelmans syndrom
 • CHARGE-syndromet
 • Cornelia de Langes syndrom
 • Cri du chat-syndromet
 • Ehlers-Danlos syndrom
 • Fragilt X-syndromet
 • Narkolepsi
 • Prader-Willis syndrom
 • Retts syndrom
 • Silver-Russells syndrom
 • Sotos syndrom
 • Williams syndrom

Boka utbildning om ett sällsynt hälsotillstånd för att öka kunskapen på er arbetsplats.


Sidan uppdaterad: 2022-04-13