Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Syskon till en person med diagnos

Att vara syskon i en familj med ett barn med funktionsnedsättning behöver inte vara problematiskt, men många syskon bär på frågor och känslor de sällan ges möjlighet att ställa eller släppa fram.

Ågrenska har under lång tid byggt upp viktig kunskap och erfarenhet av att ha ett syskon med funktionsnedsättning. Bland annat genom projekten ”Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon?” och ”Syskon i fokus”.

Vi föreläser om erfarenheter efter att ha mött många barn och unga, alla syskon till barn med vitt skilda funktionsnedsättningar. Ågrenska har lyssnat till deras historier, funderingar och hur de ser på sin roll i familjen.

Boka oss för en föreläsning om syskonrollen eller anlita oss för att få stöd i att utveckla ert eget arbete med syskon.


Webbplatsen Syskonkompetens

Erfarenheter och material som används i vår syskonverksamhet finns samlat på webbplatsen Syskonkompetens. 

Syskonkvällar

Vi hälsar dig mellan 11 och 18 år varmt välkommen att anmäla ditt intresse för våra syskonkvällar på Ågrenska. Dessa speciella tillfällen ger dig möjlighet att dela dina erfarenheter, tankar och ha kul.


Sidan uppdaterad: 2022-05-20