Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

När barnet har svårt att äta

28 maj 09.00-16.00
Online
Via streaming
Sista anmälningsdag: 29 april 2024
Pris:

1 520 kr (exkl. moms) för yrkesverksamma, 

600 kr (inkl. moms) för privatpersoner  

Avgiften faktureras efter kursens genomförande.

Att se till att barn äter och växer är ett starkt behov hos de flesta föräldrar. När det krånglar med maten och barnet av olika anledningar inte äter kan vardagen ställas på ända.

Mun-H-Center och Ågrenska bjuder tillsammans in till en digital kursdag om ätsvårigheter hos barn. Kursen vänder sig till dig som anhörig till ett barn med ätsvårigheter och till dig som i ditt yrke möter dessa barn.

Många barn har perioder då de väljer bort viss mat, men även om det kan vara påfrestande påverkar det inte barnets utveckling på sikt. Andra familjer har barn med mer eller mindre permanenta ätsvårigheter. 

Den här kursen ger dig:

 • kunskap och praktiska råd om barns ätutveckling
 • kunskap om kroppens behov av näring och energi
 • kunskap om olika typer av ätsvårigheter
 • råd vid PEG/knapp och oralmotorisk stimulering
 • kunskap om hur du kan anpassa matens konsistens utifrån olika behov
 • exempel på olika hjälpmedel för att äta och dricka
 • kunskap om den stress det kan innebära att ha ett barn med ätsvårigheter
 • tips på strategier för att hantera vardagen.

Under dagen ges också tid för frågor och erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

Kursen ges i samarbete med Mun-H-Center.

Målgrupp

Föräldrar och närstående till barn med olika typer av ätsvårigheter.
Personal inom förskola, skola, korttidsverksamhet, personlig assistans och BVC.

Föreläsare

 • Agneta Rubensson, logoped, Mun-H Center, Folktandvården Västra Götalandsregionen
 • Kerstin Ljungdahl, Leg. Dietist, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Mölndal
 • Sara Pang, Kurator, Specialistcentrum Barn och Unga, Angereds närsjukhus

 

 

Mycket bra att föreläsarna belyste att alla skulle tänka utifrån det barn man har i sin närhet, då jag tror att det är lättare att ta till sig kunskapen och göra om den så det ”passar in” i var och ens vardag!

 

Förskollärare

 

 

 

Tyckte det var bra med en repetition om barnets mun och svalgfunktion, gav en del svar på frågor varför det kan vara svårt att svälja.

 

Förälder


Sidan uppdaterad: 2023-11-14