Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

NPF i familjen

2 maj 13.00-16.30
Ågrenska eller
Via streaming
Sista anmälningsdag: 21 april 2024
Pris:

1295 kr (exkl. moms) för yrkesverksamma,

375 kr (inkl. moms) för privatpersoner

Avgiften faktureras efter kursens genomförande.

Hur kan vardagen se ut i en NPF-familj? Och vilka strategier finns för att underlätta vardagen?

Idag har ca 10 % av Sveriges befolkning en NPF-diagnos. I många familjer finns det barn och ungdomar med exempelvis adhd eller autism. Hur påverkas vardagen i dessa familjer och hur kan det vara att ha ett syskon med NPF?

Denna kurs fokuserar på NPF-diagnoserna, adhd och autism, och vad det kan innebära för familjen som helhet, hur familjen än ser ut, när ett barn har en av diagnoserna. Många familjer söker efter strategier och verktyg för att få vardagen att fungera. Om dessutom en förälder har diagnos kan det medföra ytterligare utmaningar i dessa frågor för familjen.

Som personal i och kring dessa familjer kan du också vara ett stöd.

Innehåll:

  • Vad är en familj?
  • En ”vanlig dag” i NPF-familjen
  • En ”vanlig dag” för NPF-syskon
  • Verktyg i vardagen
  • Avslutande samtal

Målgrupp

Personal inom LSS eller SoL-verksamhet (ex. korttid, boendestödjare, familjebehandlare, personlig assistans, familjehem) samt föräldrar och andra närstående.

Föreläsare

NPF-konsulent och specialpedagog

Andreas Svensson har mångårig erfarenhet med inriktning på svårigheter inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Bland annat från Ågrenskas korttidsverksamhet för barn och unga med NPF.
Andreas föreläser kring neuropsykiatrisk problematik och är flitigt anlitad för personalgrupper som arbetar med personer med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, beteendestörningar och dubbeldiagnoser.  

Sjuksköterska och samtalsledare

Samuel Holgersson har bred kunskap om olika medicinska tillstånd och lång erfarenhet av att möta barn och ungdomar med såväl sällsynta hälsotillstånd som mer vanligt förekommande funktionsnedsättningar. Han har lång erfarenhet av att arbeta med syskon till barn med funktionsnedsättning och har medverkat i projektet Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon. Samuel är också en ofta anlitad föreläsare inom ämnet syskonrollen. 

Socionom, föreläsare och handledare

Cecilia Stocks har lång erfarenhet av arbete med såväl föräldrar och anhöriga som barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Cecilia anlitas flitigt både för arbete med föräldragrupper och för utveckling i arbetsgrupper. Föräldraskap, sällsynta diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är några av Cecilias specialområden.


Sidan uppdaterad: 2023-11-12