Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Våga vara där - att möta barn i sorg

20 maj 09.00-16.00
Ågrenska eller
Via streaming
Sista anmälningsdag: 19 april 2024
Pris:

2 495 kr (exkl. moms) 

10 % i boka tidigt-rabatt t.o.m den 29 februari

Avgiften faktureras efter kursens genomförande.

Hur påverkas barn och ungdomar av att en nära anhörig dör? Och hur kan du hjälpa barnet i sorg?

Vi vet att det kan få stora konsekvenser för personer att tidigt i livet förlora en nära anhörig. Forskning visar på konsekvenser både på kort och på lång sikt.

Vid denna konferens lyfter vi frågor om sorg hos barn som mist en nära anhörig, såsom sitt syskon eller en förälder. Dagen ger såväl ett familjeperspektiv som ett barnperspektiv. Konferensen tar upp vanliga sorge­reaktioner, det specifika i barns sorg och hur barn reagerar i olika åldrar. Vilket stöd som kan behövas, och vad som är viktigt att tänka på i relation till barnet i sorg, är också teman som lyfts under dagen.

Vi får ta del av den senaste forskningen om sorg, forskning om tonåringar som mist en förälder i cancer samt erfarenheter av att arbeta med sorgegrupper för ungdomar respektive syskongrupper.

Innehåll och föreläsare

  • Ny syn på sorg, barns förståelse om sorg samt sorgereaktioner utifrån olika åldrar

Inger Benkel, leg. Hälso- och Sjukvårdskurator/Docent samt Universitetssjukhusöverkurator, Palliativa sektionen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  • Sorgereaktioner på kort och lång sikt.

Tove Bylund-Renklo, Med. Dr. och universitetslektor, Högskolan i Gävle. Forskningsbakgrund från projektet tonåringar som mist en förälder i Cancer, Karolinska Institutet.

  • ”Ibland gör livet ont” – stödgrupper för barn och unga vuxna där en förälder har dött

Christina Berg, sjuksköterska, vårdlärare och handledare som arbetat 22 år inom palliativ vård

  • Att förlora ett syskon

Samuel Holgersson, samtalsledare och sjuksköterska på Ågrenska som arbetat länge med barn som förlorat ett syskon eller annan nära anhörig.

Dagen modereras av Cecilia Stocks, socionom på Ågrenska.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom skola, vård och omsorg. Eller du som på annat vis möter barn i sorg i ditt arbete.


Sidan uppdaterad: 2023-11-10