Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Fortskridande hjärnsjukdom/diagnos

9 september - 13 september 2024

Ågrenska
Sista ansökningsdag: 26 maj 2024

Välkommen att ansöka till familjevistelsen om fortskridande hjärnsjukdom/diagnos. Vistelsen samlar lysosomala, mitokondriella och peroxisomala sjukdomar, som har gemensamt att de leder till påverkad kognition under barndomen och förlust av funktioner. Under vistelsen får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.

Hos oss är hela familjen i fokus – barnet med en sällsynt diagnos, syskonen och föräldrarna. Vistelsen är kostnadsfri för familjen.

För föräldrarna/vårdnadshavarna

Föräldrarna erbjuds föreläsare som har mycket god kunskap inom det specifika området. Programmet innehåller bland annat föreläsningar om aktuella medicinska rön, pedagogiska aspekter, syskonrollen och det stöd som samhället kan ge.

För barnen och ungdomarna

Barnen och ungdomarna med diagnos har ett program som är anpassat efter ålder och diagnos. När föräldrarna är på föreläsningar vistas barnen och ungdomarna i grupper tillsammans med personal från Ågrenskas barnteam. Inför familjevistelsen har barnteamets pedagoger arbetat med att planera aktiviteter efter de mål och metoder som satts samman för familjevistelsen.

För syskon

Syskonen har ett eget program under familjevistelsen. Programmet innehåller information om syskonets diagnos och samtal och erfarenhetsutbyte med andra syskon. Under vistelsen får syskonen också tid för skolarbete och roliga aktiviteter, både inomhus och utomhus. Vi erbjuder program till medföljande syskon upp till och med gymnasieåldern.  

Familjevistelsens syfte

Varje dag har en tydlig struktur under de fem dagar man vistas på ön. Ågrenskas syfte med familjevistelsen är att genom kunskap och erfarenhetsutbyte stärka hela familjen för att få en förbättrad vardag.

Medverkande

  • Antri Savvidou, specialistläkare i barnneurologi, Drottning Silvias Barnsjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
  • Kalliopi Sofou, docent, överläkare i Barnneurologi med habilitering, Neurologimottagning Barn, Drottning Silvias Barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
  • Annie Pedersen, specialistläkare i klinisk genetik, med dr., Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
  • Karl Orvefors, Fysioterapeut, Barn- och ungdomshabiliteringen Hisingen Habilitering & Hälsa
  • Susanne Gall, Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator , Habiliteringen Hisingen - barn och ungdom Habilitering & Hälsa

Dessutom medverkar specialisttandläkare, tandsköterska och logoped från Mun-H-Center i Göteborg samt pedagoger och annan personal från Ågrenska.


Sidan uppdaterad: 2023-11-11