Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Vi som mist vårt barn i en cancersjukdom

28 maj - 31 maj 2024

Ågrenska
Sista ansökningsdag: 10 mars 2024

Så väldigt betydelsefullt att få träffa andra i samma situation, att få hjälp av personalen att starta ett samtal som sedan har kunnat fortsätta. Jag har haft svårt att samtala om allt innan.

Att förlora sitt barn är svårt och det påverkar hela familjen. Kanske kan bara de som upplevt detsamma riktigt förstå. För att få tillfälle att reflektera och möta andra familjer som förlorat sitt barn och sitt syskon i en cancersjukdom erbjuder Barncancerfonden varje år en familjevistelse på Ågrenska.

Vistelsen riktar sig till familjer med föräldrar och syskon som mist ett barn/syskon i cancer för minst ett år sedan.

Föräldrarna och syskonen får under vistelsen möjlighet att bearbeta sina upplevelser tillsammans med andra som förlorat en familjemedlem. Programmet innehåller samtal, diskussioner och aktiviteter. Syftet är att ge deltagarna tillfälle att utbyta tankar och erfarenheter för att få verktyg att hantera vardagen.

I vissa delar av programmet har föräldrar och barn separata grupper och ibland görs aktiviteterna tillsammans.

I programmet för syskon ingår förskola, skola och fritidsaktiviteter. Det finns möjlighet att göra eventuella nationella prov samt andra skoluppgifter. Barnteamet består av specialpedagoger, förskollärare, fritidsledare och sjuksköterskor.

Kostnad
Vistelse och resa bekostas av Barncancerfonden


Sidan uppdaterad: 2023-10-11