Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Sällsynta dagen 2020

År 2020 var det skottår och Sällsynta dagens inföll därför den 29 februari. Här arrangerade vi en mötesplats för en större allmänhet i mitten av köpcentret Nordstan i centrala Göteborg. Namnet på arrangemanget blev - Möt det sällsynta i Nordstan. Samtidigt lanserades Ågrenskas gratis webbkurs, Introduktion sällsynta diagnoser.

Konferencier för dagen var Karin Klingenstierna som bland annat intervjuade personer som lever med en sällsynt diagnos. Scenframträdanden bestod av kortare föreläsningar och berättelser vilka varvades med underhållning av olika artister och körer. I området nedanför scenen fanns flertalet utställare som berättade om sina verksamheter och svarade på frågor. Det fanns aktiviteter för barn, ansiktsmålning, mingel av varitéartist samt clowner från Clownkliniken.

Arrangörer och medverkande under evenemanget

Centrum för sällsynta diagnoser Väst och expertteam i Västra Götalandsregionen, Mun-H-Center, Ågrenska, Riksförbundet Sällsynta diagnoser, NOC - Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser, PIO - Primär immunbristorganisationen, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, Our Normal, Sällsyntafonden och Glädjeknuff.


Lansering av Ågrenskas gratis webbkurs, Introduktion sällsynta diagnoser

”Introduktion sällsynta diagnoser” är en webbkurs som ger grundläggande kunskaper om sällsynta diagnoser, dess utmaningar och viktiga områden att fundera kring som yrkesverksam.

Kursen riktar sig i första hand till professionella inom skola, habilitering, LSS-verksamhet och på Försäkringskassan. 

Samarbete:

Vid framtagningen av webbkursen har vi samarbetat med flera verksamheter

  • Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM
  • Habiliteringen i Region Halland
  • Försäkringskassan

Kostnadsfri kurs om sällsynta diagnoser

Webbkursen Introduktion sällsynta diagnoser är en kostnadsfri baskurs för dig som möter personer med sällsynta diagnoser och deras närstående i ditt arbete. 


Sidan uppdaterad: 2022-05-15