Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Vi erbjuder

Ågrenska riktar sig till dig som själv har ett sällsynt hälsotillstånd/diagnos samt till familjer och närstående. Även till dig som är yrkesverksam och möter personer i ditt arbete.

Verksamhetsidé, vision och värdegrund

Med Ågrenskas verksamheter bidrar vi till att skapa en bättre livssituation för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar samt deras närstående. 

Artikel i Skolhälsan

Många föräldrar upplever att skolans kunskap om deras barns diagnos och behov ofta är bristfällig. Det får konsekvenser för barnets skolgång. Men det finns stöd för att komma tillrätta med detta.

Ågrenska för dig

  • Familj och andra närstående

    Ågrenska har flera verksamheter som kan stärka er som familj i vardagen med kunskap, erfarenhetsutbyte och avlastning. I många av våra verksamheter får ni träffa andra med liknande livssituation.
  • Vuxen

    Ågrenskas verksamhet som riktar sig till dig som är vuxen och har ett sällsynta hälsotillstånd/diagnos ger en unik möjlighet att möta andra i liknande situation, utbyta erfarenheter och få kunskap.
  • Yrkesverksamma

    Kommer du i din yrkesroll i kontakt med personer som har sällsynta hälsotillstånd/diagnoser eller andra funktionsnedsättningar? Vi har lång erfarenhet av att arbeta inom området och delar gärna med oss av vår kompetens.

Sidan uppdaterad: 2022-11-13