Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Träffa andra

Att få möta andra, dela erfarenheter och ta del av kunskap är viktigt för oss alla. Det är särskilt viktigt om man har en familjemedlem med ett sällsynt hälsotillstånd. 

Vistelser på Ågrenska

Ågrenska arrangera olika slags vistelser för familjer, vuxna, unga, barn och syskon. Vistelserna erbjuder en unik möjlighet för att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter.

 

Föräldraträffar

Har ditt barn nyligen har fått en sällsynt diagnos?. Delta i en samtalsgrupp där du kan ta upp frågor, dela vardagserfarenheter, reflektera och få tips och idéer tillsammans.

Syskonkvällar

Vi hälsar dig mellan 11 och 18 år varmt välkommen att anmäla ditt intresse för våra syskonkvällar på Ågrenska. Dessa speciella tillfällen ger dig möjlighet att dela dina erfarenheter, tankar och ha kul.


Korttidsverksamhet och läger

Ågrenska erbjuder korttidsvistelse enligt LSS och SoL på helger, på lov och sommar. Vi skapar möjligheter till upplevelser, där varje individ får chansen att utforska och utvecklas.

Familjestödsenheten

Stödenhet som vänder sig till familjer i Göteborg och erbjuder bl.a. telefonrådgivning, stödsamtal, föreläsningar och föräldrautbildningar rörande NPF.


SällsyntaLiv

Här hittar du intervjuer, filmer och poddsändningar med personer som delar med sig av sina erfarenheter. Berättelser som ger dig insikter och perspektiv som kan forma din egen resa.
Sidan uppdaterad: 2022-11-09