Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Ågrenskas historia

Följ med oss på några nedslag i vår över 100-åriga historia. Från konvalescenthem till ett nationellt kompetenscentrum och till Förenta nationerna. Välkommen att ta del av vår historia!

Berättarröst Tomas von Brömssen Producerad av Ågrenska, 2014 Filmen har svenska och engelska undertexter. Välj ikonen text för att aktivera textning.

Några nedslag i Ågrenskas historia

Ågrenska konvalescenthemmet kom till tack vare en generös donation till Barnsjukhuset från Grosshandlare Axel Ågren och hans hustru Louise. Det invigdes i maj 1914.

Det var i första hand barn med TBC som fick konvalescentvård på Ågrenska. Senare vårdades även barn med andra långvariga eller kroniska sjukdomar till exempel engelska sjukan och diabetes på ön.

Louise och Axel Ågren ville att sjuka barn skulle få frisk luft och salta bad på den vackra Lilla Amundön, eftersom det var dåtidens främsta medicin vid långvariga sjukdomar.

Axel Ågren byggde upp en donationsfond (nuvarande Ågrenska Stiftelsen). Avkastningen från fonden skulle gå till konvalescenthemmets verksamhet.

Louise Ågren och maken Axel Ågren

H.M. Drottning Silvia och Anders Olauson

Dagens Ågrenska invigdes av Drottning Silvia den 23 maj 1989. HM. Drottning Silvia blir Ågrenskas beskyddare.

Verksamheter startar

Sommarläger, korttids- och familjevistelser börjar sitt arbete.

100 års jubileum Ågrenska och första spadtaget inför bygget att Stenhuset

Ågrenska håller Axel och Louises Ågrens drömmar levande genom att fortsätta utvecklas. En solig dag, den 26 maj 2014, på Louises födelsedag, firade Ågrenska 100 års jubileum.

Stenhuset: Första spadtaget, öppnas i nytt fönster

H.M. Drottning Silvia tillsammans med en massa barn vid invigningen av Stenhuset.

Stenhuset invigs

HM. Drottning Silvia och Madeleine Olsson Eriksson, Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur, inviger Stenhuset.
En fantastisk och historisk donation! Sten A Olssons stiftelse för Forskning och Kultur har donerat drygt 54 MSEK till Ågrenska Stiftelsen på Lilla Amundön i Göteborg för planering, design och uppförande av Stenhuset. Byggnationen kompletterar befintlig verksamhet och kommer att bidra till utökad forskning och utveckling av vård-, boende- och behandlingsformer för personer med en sällsynt diagnos.

Ett hus som andas framtid, sa H M Drottning Silvia när hon i strålande solsken invigde Stenhuset på Ågrenska den 21 juni 2016.

Det nybyggda Stenhuset är ett modernt hus för alla sinnen, men också plattform för framtidens forskning. En donation från Solstickan på 7 miljoner kronor har bidragit till inredningen.


– Det är helt fantastiskt att vi fått så generösa donationer. Utan dem hade inte Ågrenska varit vad det är idag. Genom donationerna kan vi erbjuda ett modernt boende för barn med sällsynta diagnoser och funktionsnedsättningar och deras familjer. Här finns pedagogiska utrymmen, träningskök och sinnesrum. I framtidens rum kan barnen glida in i en fantasivärld genom virtual reality och skapa upplevelser som tidigare varit svåra eller omöjliga vid funktionsnedsättning. Robert Hejdenberg, Ågrenskas vd.

Efter att H M Drottningen Silvia anlänt började ett seminarium i Akademin. Ågrenskas styrelseordförande Anders Olauson och Stena stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson, hälsade hundratalet särskilt inbjudna gäster välkomna. Först ut bland talarna var Ågrenskas vd Robert Hejdenberg. Han beskrev Stenhuset som en dröm som gått i uppfyllelse tack vare generösa donationer. Här får Ågrenskas gäster ett modernt boende, men det ska också bli en växtplats för ny kunskap.


Det finns viss medicinsk forskning om sällsynta diagnoser och funktionsnedsättningar. Däremot saknas socialvetenskapliga studier om vardagslivets många utmaningar för personer med en sällsynt diagnos. Den luckan vill vi fylla med vår kommande forskning.
Robert Hejdenberg. 

The NGO Committee for Rare Diseases invigs i FN:s högkvarter i New York den 11 november.

Initiativet till kommittén togs av Ågrenska stiftelsen från Göteborg tillsammans med EURORDIS - Rare Diseases Europe och invigningen markerar ett historiskt ögonblick för det globala samarbetet runt sällsynta diagnoser; för första gången uppmärksammas sällsynta diagnoser inom FN som ett prioriterat folkhälsoområde.

NGO-kommittén formades på initiativ av Ågrenska stiftelsens ordförande Anders Olauson tillsammans med Yann Le Cam, CEO på EURORDIS, i syfte att åstadkomma ett politiskt erkännande på global nivå av utmaningarna kopplade till sällsynta diagnoser.

Vi är i uppstarten av en fas där vi med samlat agerande lyfter situationen för människor med sällsynta diagnoser till en prioritet inom internationell folkhälsa. Ett globalt förhållningssätt kan säkerställa att patienterna och familjerna får stöd och insatser världen över. NGO-kommittén kommer att föra dessa utmaningar till toppen av FN:s dagordning.Yann Le Cam, CEO på EURORDIS.

Sällsynta diagnoser är en grupp medicinska tillstånd som förekommer hos en liten eller mycket liten del av befolkningen. Varje enskild sällsynt diagnos drabbar relativt få personer, men närmare 7000 olika diagnoser har hittills identifierats. Sammantaget beräknas 400 000 svenskar, 30 miljoner européer och totalt omkring 350 miljoner personer i världen ha en sällsynt diagnos.

De sällsynta tillstånden är många gånger livslånga, komplexa och medför svåra funktionsnedsättningar. Personer som lever med sällsynta diagnoser har ofta mångfacetterade behov som ser olika ut för olika perioder i livet. För att få vardagen att fungera behövs därför ett stort antal stödinsatser från samhället och kontakt med flera olika specialister inom vården.

En sällsynt diagnos påverkar alla delar av livet; erfarenheter från tusentals familjer världen över ger en entydig bild. Alla områden – hälsovården, socialtjänsten, skolan, försäkringskassan, näringslivet – måste arbeta gemensamt. Livet är holistiskt, och det måste också omsorgen och insatserna vara. Genom samarbete i FN blir detta möjligt. Anders Olauson, ordförande i Ågrenska stiftelsen.


Sidan uppdaterad: 2023-01-10