Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Organisation

Organisation Ågrenska AB (svb) ägs till 100 procent av Stiftelsen Grosshandlare Axel H. Ågrens Donationsfond (kallad Ågrenska Stiftelsen) en "kommunal stiftelse". Det är en icke vinstdrivande organisation. Eventuellt överskott går direkt tillbaka till verksamheten.

Icke vinstdrivande "Kommunal Stiftelse"

Ågrenska är en "kommunal stiftelse" sedan 100 år och kallas Ågrenska Stiftelsen. Ordförande utses av Göteborg stads kommunfullmäktige, två ledamöter från regionen Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus.

Verksamheten bedrivs i ett helägt aktiebolag svb (särskild vinstutdelningsbegränsning), som inte delar ut någon vinst. Allt överskott används för att förbättra vår verksamhet för personer med funktionsnedsättning. 
Vi är ett komplement till den offentliga vården och övriga samhällets stöd.


Sidan uppdaterad: 2021-10-14