Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Beckers muskeldystrofi, BMD och Limb-girdle muskeldystrofi, LGMD

9 april - 10 april 2024
Ågrenska eller
Via streaming
Sista anmälningsdag: 31 mars 2024
Pris:

Läs prisuppgift nedan. 

Två diagnosspecifika kursdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn eller ungdomar med Beckers muskeldystrofi, BMD och limb-girdle muskeldystrofi, LGMD.

I samband med familjevistelser på Ågrenska genomförs två diagnosspecifika kursdagar.

Kursdagarna vänder sig till dig som i ditt yrke möter barn och unga med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser, samt till dig som är närstående till en familj som deltar i den aktuella familjevistelsen.

Under kursdagarna ges du möjlighet att öka dina kunskaper om diagnosen, samt vilka konsekvenser och utmaningar den kan medföra, både för barnet med diagnos och övriga familjemedlemmar.

Erfarenheten säger oss att det är mycket värdefullt för samarbetet kring barnet att föräldrar, personal och närstående deltar tillsammans i kursdagarna.

Innehåll

Kursdagarna innehåller föreläsningar av specialister och yrkesverksamma inom olika områden. Ämnen som behandlas är bland annat genetik, symtom, kommunikation, pedagogik, syskonrollen och munhälsa.

Medverkande

  • Kalliopi Sofou, docent, överläkare i Barnneurologi med habilitering, Neurologimottagning Barn, Drottning Silvias Barnsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
  • Carola Hedberg Oldfors, överbiolog, docent, Klinisk patologi och Klinisk genetik och genomik, laboratoriemedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
  • Anders Oldfors, professor, Avdelningen för Laboratoriemedicin, Institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet, Göteborg
  • Anna Carin Aho, sjuksköterska, lektor, med dr, Institutionen för vårdvetenskap, Malmö universitet
  • Björn Klanac, specialistfysioterapeut, Neurologisk utredningsmottagning, barn. Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
  • Johanna Weichbrodt, specialistarbetsterapeut, Neurologisk utredningsmottagning, barn. Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Dessutom medverkar specialisttandläkare, tandsköterska och logoped från Mun-H-Center i Göteborg samt pedagoger och annan personal från Ågrenska.


Sidan uppdaterad: 2023-10-16