Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd

Ågrenska har sedan mars 2020 i uppdrag av Socialstyrelsen att driva Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd.


Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd

Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd, Ågrenska AB(svb), Box 2058, 436 02 Hovås


Kontaktperson
 

Uppdraget består i att producera och kvalitetssäkra diagnostexter om sällsynta hälsotillstånd samt svara för kontakter med målgrupperna och sprida information i relevanta kanaler. Underlagen till texterna skrivs av medicinska specialister i Sverige. Informationen bearbetas av redaktörer och faktagranskas av en särskild expertgrupp. Intresseorganisationer som arbetar för personer med sällsynta hälsotillstånd har också möjlighet att lämna synpunkter på texterna.

Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd

De diagnostexter som produceras publiceras på Socialstyrelsens webbplats i Kunskapsdatabasen om sällsynta hälsotillstånd. Kunskapsdatabasen innehåller information om fler än 300 sällsynta tillstånd.

Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd (sidan öppnas i nytt fönster)

Sociala mediakanaler

Följ informationscentrum för sällsynta hälsotillstånds arbete och lär dig mer om sällsynta hälsotillstånd.

Linkedin, (sidan öppnas i nytt fönster)

Instagram, (sidan öppnas i nytt fönster)

Facebook, (sidan öppnas i nytt fönster)

 

Relaterad information

Om sällsynta hälsotillstånd

Termen ”sällsynt hälsotillstånd” finns definierad i Socialstyrelsens termbank. Sällsynta hälsotillstånd medför vanligen varaktiga konsekvenser för livsvillkoren och särskilda problem som betingas av sällsyntheten. De kräver speciell kompetens och ofta samordnade insatser från hälso- och sjukvården samt övriga samhället. Som vägledning kan förekomst hos färre än 5 av 10 000 invånare anses som låg prevalens.
Socialstyrelsens termbank, (sidan öppnas i nytt fönster)

Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd,
Ågrenska AB(svb), Box 2058, 436 02 Hovås

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)