Lilla Amundön och Ågrenska

Ågrenska är ett nationellt kompetenscenter för sällsynta hälsotillstånd/diagnoser och andra funktionsnedsättningar

Kalendarium • Vuxenvistelse

  Sotos syndrom

  -
  Vistelsen skräddarsys utifrån din diagnos och under vistelsen får du bland annat träffa medicinska experter och andra personer med samma diagnos som du har. Föreläsare: Barbro Westerberg, m.fl.>>>
 • Familjevistelse

  Svårbehandlad epilepsi 2022

  -
  Vistelse för familjer med barn med en sällsynt diagnos. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation.
 • utbildningsdagar

  Svårbehandlad epilepsi 2022

  -
  Utbildningsdagar– på plats eller genom live-streaming. Föreläsare: Tove Hallböök, överläkare, Barnneurologen, Drottning Silvias barnsjukhus m fl.>>>
 • Familjevistelse

  Smith-Magenis syndrom 2022

  -
  Vistelse för familjer med barn med en sällsynt diagnos. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation.
 • utbildningsdagar

  Smith-Magenis syndrom 2022

  -
  Utbildningsdagar– på plats eller genom live-streaming. Föreläsare: Ann Nordgren, docent, överläkare, Klinisk Genetik, Karolinska Universitetssjukhuset, m fl.>>>
 • Föreläsning

  Frukostwebinarium: Epilepsi


  Frukostwebinarium: Hur kan du anordna aktiviteter för deltagare eller brukare med epilepsi?
 • Syskonläger

  Syskonläger 2022

  -
  Nu har du som har ett syskon med funktionsnedsättning möjlighet att anmäla dig till ett syskonläger! Tanken med lägret är att få känna gemenskap och utbyta erfarenheter med andra i liknande situation. Obs! ändrat datum!
 • Vuxenvistelse

  Epilepsi

  -
  Vistelsen är inställd!
 • Familjevistelse

  Kraniofaryngeom 2022

  -
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmarna. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter att få kunskap, träffa andra i samma situation, utbyta erfarenheter och reflektera.

Aktuellt

 • Välkomna till världens bästa ö!

  8 augusti 2022 Ågrenska har verksamhet för barn och unga med olika funktionsnedsättningar året runt. En dag om året, 27 augusti har vi öppet för ALLA - på Lekens Dag!
 • Ny dokumentation

  5 juli 2022 Läs den nya dokumentationen om Hjärntumör, barn under 13 år, från Ågrenskas familjevistelse 2022.
 • Familjevistelser

  17 juni 2022 Ansök till familjevistelse som arrangeras hösten 2022 och våren 2023!
 • Estlands premiärminister Kaja Kallas besökte Ågrenska

  24 maj 2022
 • Ågrenskas friluftsdag

  24 maj 2022 Vi trotsade vädret under friluftsdagen! En heldag på Ågrenska för eleverna på särskolor i Göteborg med omnejd!
 • Livets möjligheter 2022

  15 maj 2022 Den 24-25 oktober 2022 anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) konferensen Livets möjligheter. Temat för konferensen är "Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga, professionella och beslutsfattare".

Vill du bli kontaktad om vi arrangerar vistelse för en specifik diagnos?

Genom att fylla i vårt kontaktformulär ger du oss möjligheten att håller dig informerad om det planeras vistelser eller utbildning kring en specifik diagnos.

Köp Sällsynta planscher

De vackra och unika planscherna är gjorda särskilt för Ågrenska av illustratören Tzenko Stoyanov. Affischerna finns i fyra olika motiv med antingen sällsynta insekter, fjärilar, blommor eller fåglar. Gläd dig själv eller någon annan. Köp planscherna och bidra till Ågrenskas arbete för barn med sällsynta diagnoser.

Gläd dig själv eller någon annan

Kalle Kanin

Visar runt på Ågrenska