Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Våra föreläsare

Ågrenskas föreläsare har långvarig erfarenhet av att arbeta med barn och unga som har olika funktionsnedsättningar. Med yrkeskompetens inom pedagogik, socialt arbete och hälso- och sjukvård, är de väl rustade för att dela med sig av insiktsfulla och praktiskt användbara perspektiv.

Våra föreläsare är engagerade i Ågrenskas verksamheter, vilket ger dem en djup och praktisk förankring inom sina områden. De delar generöst med sig av sin kunskap och sina erfarenheter, med målet att du ska kunna dra direkt nytta av det de förmedlar i din vardag.

NPF-konsulent och specialpedagog

Andreas Svensson har mångårig erfarenhet med inriktning på svårigheter inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Bland annat från Ågrenskas korttidsverksamhet för barn och unga med NPF.
Andreas föreläser kring neuropsykiatrisk problematik och är flitigt anlitad för personalgrupper som arbetar med personer med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, beteendestörningar och dubbeldiagnoser.  

Pedagog

Anna Glenvik har lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna med sällsynta diagnoser. Annas specialområden är autism och pedagogik för barn och ungdomar på tidig utvecklingsnivå. Hon har utbildning inom bland annat handikapp- och rehabiliteringsvetenskap, specialpedagogik I och II med inriktning adhd, autism och andra funktionsnedsättningar samt barns tal- och språkutveckling. Att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk verklighet är ett av Annas verktyg.

Socionom, föreläsare och handledare

Cecilia Stocks har lång erfarenhet av arbete med såväl föräldrar och anhöriga som barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Cecilia anlitas flitigt både för arbete med föräldragrupper och för utveckling i arbetsgrupper. Föräldraskap, sällsynta diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är några av Cecilias specialområden.

Sjuksköterska och föreläsare

Lisa Örnerfors arbetar i Ågrenskas barnteam med ansvar för verksamheten i en av våra korttidsgrupper med barn och ungdomar med epilepsi. Lisa har erfarenhet av att möta många barn och ungdomar med sällsynta hälsotillstånd och bred kunskap om olika medicinska tillstånd.

Sjuksköterska och samtalsledare

Samuel Holgersson har bred kunskap om olika medicinska tillstånd och lång erfarenhet av att möta barn och ungdomar med såväl sällsynta hälsotillstånd som mer vanligt förekommande funktionsnedsättningar. Han har lång erfarenhet av att arbeta med syskon till barn med funktionsnedsättning och har medverkat i projektet Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon. Samuel är också en ofta anlitad föreläsare inom ämnet syskonrollen. 


Sidan uppdaterad: 2022-05-13