Familjevistelser

Vistelserna riktar sig till familjer, som har barn med sällsynta diagnoser och erbjuder en unik möjlighet för föräldrar att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter.


Familjeverksamheten


Vi arbetar på Familjeverksamheten

Gruppbild-Foto
AnnCatrin Röjvik

Verksamhetsansvarig Familje- och vuxenverksamheten

Annica Harrysson

Verksamhetsansvarig Familje- och vuxenverksamheten

Cecilia Stocks

Socionom, koordinator Familje- och vuxenverksamheten

Johanna Skoglund

Socionom, koordinator Familje- och vuxenverksamheten

Elisabeth Arvidsson

Administratör, Familje- och vuxenverksamheten

Ingrid Fabo

Administratör, Familjeverksamheten och Barncancerfonden

Familje- och vuxenvistelser 2019, pdf öppnas i nytt fönster

Ansökningsblanketter och mer information hittar du under respektive diagnos, se nedan.

Vad är Ågrenskas familjevistelse?

Vistelserna riktar sig till familjer, som har barn med sällsynta diagnoser. Hela familjen deltar i vistelsen eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar alla familjemedlemmar. Vi arrangerar drygt tjugo familjevistelser per år och till vistelserna kommer familjer från hela Sverige. Vistelserna utgör ett viktigt komplement till habiliterings-, sjukvårds- och andra samhällsinsatser.

Hur ser programmen för familjevistelser ut?

Vi samarbetar med landets främsta experter och programmet till varje vistelse skräddarsys utifrån den specifika diagnosen och deltagande familjers behov.
Föräldraprogrammet innehåller föreläsningar och diskussioner kring aktuella medicinska rön, pedagogiska frågor, psykosociala aspekter, Munhälsa och munmotorik, syskonrollen samt det stöd samhället kan erbjuda.

Barn och ungdomar har under vistelsen ett program med förskola, skola, och fritidsaktiviteter. Programmet är anpassat utifrån varje barns förutsättningar, möjligheter och behov. Information om diagnosen ingår i programmet. Aktiviteter under veckan är pedagogiskt upplagda och sker i grupp. Genom samtal och aktiviteter erbjuds möjligheter att utbyta erfarenheter om vad det innebär att ha diagnosen eller att ha ett syskon med funktionsnedsättning.

Hur ansöker man?

Vårdnadshavare ansöker själva till vistelsen, blankett för ansökan finns under respektive diagnos. Vi rekommenderar familjen att tar kontakt med sin habilitering eller behandlande enhet i samband med ansökan. Efter erbjudande om plats är det vårdnadshavarens ansvar att kontakta barnets läkare eller kurator beträffande finansiering av vistelsen, eventuellt resebidrag och tolkkostnad.

Vad kostar vistelsen och vem betalar?

Familjevistelsen bekostas oftast av hemlandstinget genom utomlänsremiss/betalnings-förbindelse. Ågrenska har ingått ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalandsregionen diarienummer: HSNG 2017-00311, vilket gör det möjligt för andra regioner/landsting att ta del av verksamheten. Kostnaden för 2019 är 29,300 kr per familj.
Är familjen i behov av tolk under vistelsen har hemlandstinget betalningsansvar.

Hälso- och sjukvårdsinsats, tillfällig föräldrapenning

Familjevistelsen är en beslutad hälso- och sjukvårdsinsats och är ett led i barnets behandling. Vårdnadshavare som avstår från arbete under familjevistelse kan ansöka om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan. Kontakta Försäkringskassan vid eventuella frågor angående regler för tillfällig föräldrapenning.

Finns möjlighet för personal och närstående att delta och vad är kostnaden?

Under familjevistelsen kan personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med den aktuella diagnosen delta i två utbildningsdagar. Genom fortbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans. Information om utbildningsdagarna finns under respektive familjevistelse.

Vistelserna sammanfattas i en Dokumentation

I samband med varje vistelse sammanställs en dokumentation, som kan liknas vid ett temanummer om den sällsynta diagnos som vistelsen handlar om. Den innehåller en bearbetad och sakgranskad sammanfattning från föreläsningarna samt en berättelse om en familj där ett av barnen har den aktuella diagnosen. Dokumentationer publiceras på vår webbplats och är kostnadsfria att ladda ner.
Dokumentationer

 • Familjevistelse

  Barn och ungdomar som insjuknat i stroke

  26 aug 11:00 - 30 aug 13:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmar. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter. Bland annat föreläser Gunilla Drake af Hagelsrum, överläkare, Stefan Berg, överläkare, neurologmottagningen,
 • Familjevistelse

  Fragilt X-syndromet

  2 sep 11:00 - 6 sep 13:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmar. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter. Bland annat föreläser Britt-Marie Anderlid, professor, Klinisk Genetik, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
 • Familjevistelse

  Stamcellstransplantation - barn som genomgått allogen benmärgstransplantation efter benign eller malign blodsjukdom

  16 sep 11:00 - 20 sep 13:00
  Ågrenska inbjuder till vistelse i samarbete med Barncancerfonden. Vistelsen vänder sig till familjer som har barn som genomgått stamcellstransplantation, benmärgstransplantation efter benign eller malign blodsjukdom, 1 år efter avslutad behandling
 • Familjevistelse

  Iktyos

  23 sep 11:00 - 27 sep 13:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmar. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter. Bland annat föreläser Agneta Gånemo, docent, leg sjuksköterska, Ängelholm. Maritta Hellström Pigg, överläkare,
 • Familjevistelse

  Angelmans syndrom

  30 sep 11:00 - 4 okt 13:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmar. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter. Bland annat föreläser Maria Forsgren, överläkare, Barnneurologsektionen, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Familjevistelse

  Limb-girdle muskeldystrofi

  14 okt 11:00 - 18 okt 13:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmar. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter. Bland annat föreläser Anne Berit Ekström, barnläkare, Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus,
 • Familjevistelse

  Hjärntumör, barn från 13 år

  21 okt 11:00 - 25 okt 13:00
  Ågrenska inbjuder till vistelse i samarbete med Barncancerfonden. Vistelsen vänder sig till familjer som har barn från 13 år och där barnet avslutat sin behandling.
 • Familjevistelse

  Ushers syndrom

  4 nov 08:15 - 8 nov 13:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmar. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter. Bland annat föreläser Clas Möller, överläkare öron/hörsel, professor i medicinsk handikappvetenskap, Universitetssjukhuset, Örebro
 • Familjevistelse

  Bardet-Biedls syndrom

  11 nov 11:00 - 15 nov 13:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmar. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter. Bland annat föreläser Anna Lindstrand, specialistläkare, Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Familjevistelse

  Wilsons sjukdom

  18 nov 11:00 - 22 nov 13:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmar. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter. Bland annat föreläser Nils Ekvall, överläkare, Gastroenheten, Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
 • Familjevistelse

  Silver-Russells syndrom

  2 dec 11:00 - 6 dec 13:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmar. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter. Bland annat föreläser Jovanna Dahlgren, professor, Tillväxtenheten, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
 • Familjevistelse

  Duchennes muskeldystrofi

  9 dec 08:15 - 13 dec 13:00
  Vistelsen vänder sig till alla familjemedlemmar. Den ger barn, syskon och föräldrar unika möjligheter. Bland annat föreläser Christopher Lindberg, genetiker, neurolog, Neuromuskulärt Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)