Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Agenda 2030 och sällsynta hälsotillstånd

Agenda 2030 beskriver de 17 globala målen som togs fram av världens ledare 2015. Målen ska hjälpa världens länder att nå en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling. Ansvaret för att nå målen ligger på regeringarna i alla FN länder, men vi har alla att ansvar för att ingen människa ska lämnas utanför.

ingen_ska_lamnas_utanfor_agrenska.svg

Flera av målen i Agenda 2030 är särskilt kopplade till de utmaningar som gäller för personer med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser.


Ingen fattigdom

Människor som har sällsynta hälsotillstånd/diagnoser möter ofta svårigheter i kontakten med hälso- och sjukvården och utbildningsväsendet. På vissa håll i världen får de inte alls tillgång till vare sig vård eller skola.

Globala målet nr 1. Ingen fattigdom

Hälsa och välbefinnande

Cirka 300 miljoner människor över hela världen lever med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser. Det är lika många som de som har mer kända sjukdomar som t.ex. diabetes.

Globala målet nr 3. God hälsa och välbefinnande

God utbildning för alla

Det har skett framsteg inom utbildningsområdet under de senaste decennierna. Mycket mer behöver dock göras när det gäller inkludering, bl.a. genom att eliminera könsskillnader och anpassa lärandemiljöer för personer med funktionsnedsättningar.

Globala målet nr 4. God utbildning

Jämställdhet

Forskning och enkätundersökningar visar att kvinnor som lever med ett sällsynt hälsotillstånd/diagnos möter mer motstånd när de uppsöker vården för hjälp med sin sjukdom. Deras smärta tas inte på lika stort allvar som mäns.

Globala målet nr 5. Jämställdhet

Minskad ojämlikhet

Målet minskad ojämlikhet syftar till att stärka och främja den sociala, ekonomiska och politiska inkluderingen av alla, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan status. För att göra detta bör diskriminerande lagar, policyer och praxis elimineras.

Globala målet nr 10. Minskad ojämlikhet

Genomförande och globalt partnerskap

För att förverkliga de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 behövs det ett globalt parterskap och samarbete. Redan 2015 bildades NGO Committee for Rare Diseases, CfRD, inom FN med fokus på globalt samarbete inom det sällsynta området.

Globala målet nr 17. Genomförande och globalt partnerskap

FN-resolution om sällsynta hälsotillstånd

Den 16 december 2021 antog FN:s generalförsamling en resolution om sällsynta hälsotillstånd, “Addressing the Challenges of Persons Living with a Rare Disease and their Families.”


Sidan uppdaterad: 2021-10-10