Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

NPF på arbetsplatsen

Har du en medarbetare som ena dagen presterar på topp, men nästa dag kan ha svårt att ens komma igång? Hur kan din arbetsplats ge alla rätt förutsättningar för att kunna prestera så bra som möjligt?

Varför behövs kunskap om NPF på arbetsplatsen?

Ca 10 % av alla svenskar har en neuropsykiatrisk (NPF) diagnos och bland vuxna har ungefär 3 % en adhd-diagnos. Mörkertalet är dessutom stort.

En person med NPF-utmaningar kan prestera lika högt som vem som helst och det är inte ovanligt med personer som högpresterar inom sitt område. Vissa av de egenskaper som kännetecknar NPF-diagnoser, såsom problemlösning eller hyperfokus, ses på dagens arbetsmarknad som nyckelkompetenser för framgång. Det är dock ofta mer slitsamt för personen och finns en ökad risk för utbrändhet.

Utmaningar inom det neuropsykiatriska området kan exempelvis vara att hålla deadlines, att minnas eller att komma igång och ta initiativ till uppgifter. Detta påverkar såklart alla medarbetare i arbetslaget. Med fokus på arbetsanpassningar och en arbetsmiljö som underlättar för personer med NPF kan dock alla på arbetsplatsen må bra och fungera bättre.

NPF, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innefattar bland annat diagnoser som adhd/add och olika diagnoser inom AST, Autismspektrumtillstånd. På senare år har NPF-diagnoser alltmer uppmärksammats hos vuxna och i arbetslivet.  

Mål

Målet med kursen är att ni ska få kunskap om hur ni på arbetsplatsen kan anpassa arbetsmiljön för att ge alla rätt förutsättningar att kunna prestera så bra som möjligt.

Målgrupp:

Chefer och ledning samt anställda.


Få kunskap om:

 • Vad ni behöver ta reda på för att ge alla rätt förutsättningar att kunna prestera så bra som möjligt
 • Metoder för att anpassa arbetsmiljön så att den ska fungera för alla
 • Vad innebär NPF-diagnoserna och hur påverkar de vardagen?
 • Hur ta tillvara styrkor diagnoserna medför?
 • Bemötande och kommunikationsstrategier med fokus på arbetsplatsen

Nyttan för er arbetsplats:

 • Bättre prestationer
 • Större förståelse och givande samarbeten
 • Nöjdare medarbetare
 • Färre sjukskrivningar
 • Genomtänkt arbetsmiljö

Vi föreslår:

 • ca två timmar för chefer och ledning
 • ca två timmar för anställda

Kursen består av föreläsningar och workshops som fokuserar på verkliga fall och anpassas efter era önskemål och förutsättningar.


 

På ett lättsamt och tillgängligt sätt blandade Andreas konkreta tips och anekdoter och gör att åhörarna får med sig relevant kunskap i att anpassa och möta NPF behov på arbetsplatsen. Tack Andreas!


- enhetschef Svenska Röda Korset

 

Fantastisk föreläsare!

Hade lite förutfattad mening om att detta kunde bli en stel föreläsning men det var precis tvärtom. Tiden gick otroligt snabbt och jag hade gärna lyssnat en timma till. Stort tack!

- avdelningschef 

Andreas Svensson

Specialpedagog och NPF-konsulent

Andreas har omfattande erfarenhet inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hans erfarenhet inkluderar arbete på Ågrenskas korttidsverksamhet för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För närvarande är han yrkesverksam som NPF-konsulent i Göteborgs stad och som föreläsare inom Ågrenskas utbildningsverksamhet.

Andreas är en mycket uppskattad föreläsare och efterfrågas flitigt av olika arbetsplatser och personalgrupper som arbetar med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Han har erfarenhet av att hålla föreläsningar och handleda arbetslag inom en mängd organisationer, inklusive företag, kyrkor, kommunala och statliga verksamheter samt ideella föreningar.

Uppdragsutbildning och handledning

Behöver du och ditt arbetslag kunskap för att komma vidare inom specifika områden? Vi genomför kurser och handledning på uppdrag. 


Sidan uppdaterad: 2023-09-09