Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Kurspaket NPF

Filmen är textad på svenska. Välj ikonen undertexter/texter för att aktivera textning.

Ett digitalt kurspaket om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar. Kurspaketet riktar sig till personal inom grund- och gymnasieskolan, korttidsverksamhet eller annan pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar.

Kurspaketet ger dig:

  • kunskap om de neuropsykiatriska diagnoserna adhd och autism.
  • kunskap om hur diagnosen påverkar vardagen för den som lever med den.
  • kunskap om lågaffektiva metoder och förhållningssätt.
  • verktyg och metoder för att ge ett bra stöd till barn och unga med NPF.

Genom en kombination av helt webbaserat material och direkt dialog med föreläsaren ger det här kurspaketet kunskap och verktyg för att utveckla ert arbete med barn och unga med NPF.

Innehåll och tidsåtgång

Kurspaketet består av tre delar. Den totala studietiden är 5 – 6 timmar.
Du har tillgång till kurspaketet i tre månader.

De första två delarna är helt webbaserade kurser som genomförs i egen takt och vid valfri tidpunkt. Efter varje webbkurs finns möjlighet att ladda ner ett kursintyg. 

Del 1: Webbkurs ”Att möta personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)” (ca 60 min. + reflektion)

I den första webbkursen får ni grundläggande kunskap om NPF-diagnoserna enligt diagnosmanualen DSM-5. Webbkursen består av filmade föreläsningar och reflektionsfrågor.

Del 2: Webbkurs ”NPF för pedagogiska verksamheter” (ca 65 min. + reflektion)

I den andra webbkursen får ni en fördjupning i form av verktyg och strategier för att stötta barn och unga med NPF. Webbkursen består av filmade föreläsningar, reflektionsfrågor, övningar och material att ladda ner.

Del 3: Utvecklingsdialog (2 tim.)

Den tredje delen består av en uppföljande utvecklingsdialog som sker i direktsändning genom ett virtuellt mötesrum. Dialogen äger rum vid en tid som ni bokar in med föreläsaren från webbkursen. Vid detta tillfälle ges möjlighet för er på arbetsplatsen att möta föreläsaren och reflektera kring hur ni kan använda den nya kunskapen.

Tillfället för utvecklingsdialog syftar till att fånga upp frågor och reflektera över hur ni kan utveckla era metoder och arbetssätt för att bättre möta barn och ungdomar med NPF. Det sker genom dialog med föreläsaren och fördjupning kring de frågor som är mest angelägna för er.

Föreläsare och samtalsledare

NPF-konsulent och specialpedagog

Andreas Svensson har mångårig erfarenhet med inriktning på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Han har under många år arbetat med barn och ungdomar med NPF inom skola och korttidsverksamhet, men leder även samtalsgrupper för vuxna med NPF-diagnos.

De senaste åren har han uteslutande arbetat med föreläsning, konsultation och samtalsgrupper. Andreas har bland annat föreläst på BUP för nydiagnostiserade och utbildar regelbundet skolpersonal om NPF, pedagogik och bemötande. Han är flitigt anlitad för personalgrupper som arbetar med personer med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, beteendestörningar och dubbeldiagnoser.

 

Pris och beställning

Kurspaket NPF kan beställas till din arbetsplats för 1 165 kr/person + 8 000 kr för utvecklingsdialog (exkl. moms) för 3-9 medarbetare. Vid fler deltagare skickar vi offert. 

Köp Kurspaket NPF till din arbetsplats genom att klicka på "Beställ kurspaket" och fyll i formuläret. Vi återkommer så snart vi kan.


Sidan uppdaterad: 2022-05-11