Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Barncancerfondens vistelser

Ågrenska och Barncancerfonden arrangerar tillsammans vistelser för familjer, barn och syskon.

Välkommen att ansöka till familjevistelser för familjer med barn och ungdomar som behandlats för cancer. Vistelsen sker i samarbete med Barncancerfonden. Under veckan får du ta del av kunskap, träffa andra familjer och utbyta erfarenheter hos oss på Ågrenska.


Har fått byta erfarenheter och kunskap med varandra. Har aldrig känt mig så förstådd som med alla här. Kan inte förklara med ord vad detta har betytt för oss.

Filmen är textad på svenska. Välj ikonen undertexter/texter för att aktivera textning.

På Ågrenska får hela familjen möjlighet att träffa andra i liknande situation! Vår personal har kompetens och ett professionellt bemötande och vi har lång erfarenhet av många gästande familjer på Ågrenska.

Ni som föräldrar erbjuds föreläsare som har mycket god kunskap inom det specifika området. Programmet innehåller bland annat föreläsningar om aktuella medicinska rön, pedagogiska aspekter, syskon och stöd i samhället.

Barnen med diagnos och deras syskon ges möjlighet att få information om diagnosen och diskutera sin roll i familjen. För alla barn finns förskole/skolverksamhet och roliga fritidsaktiviteter. Aktiviteterna och skolverksamheten är anpassade utifrån barnens ålder och behov.

Alla familjemedlemmar har sina egna program och varje dag har en tydlig struktur under de fem dagar man vistas på ön.

Ågrenskas syfte med familjevistelsen är att genom kunskap och erfarenhetsutbyte stärka hela familjen för att få en förbättrad vardag.

Vi som mist vårt barn i en cancersjukdom

28 - 31 maj 2024. Välkommen att ansöka till en familjevistelse för er som mist ert barn i en cancersjukdom. Vistelsen arrangeras i samarbete med Barncancerfonden.

Solida tumörer, barn under 10 år

Familjevistelse 22 - 26 april 2024. Välkommen att ansöka till familjevistelsen om solida tumörer, barn under 10 år.

Kurs. Solida tumörer

23 - 24 april 2024. Två kursdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar som behandlats för solida tumörer.

Solida tumörer, barn över 10 år

Familjevistelse 16 - 20 september 2024. Välkommen att ansöka till familjevistelsen om solida tumörer, barn över 10 år.

Kurs. Solida tumörer

17 - 18 september 2024. Två kursdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar som behandlats för solida tumörer.

Leukemi och lymfom

Familjevistelse 4-8 november 2024. Välkommen att ansöka till familjevistelsen om leukemi och lymfom. Vistelsen sker i samarbete med Barncancerfonden. 

Kurs. Leukemi och lymfom

5-6 november 2024. Två kursdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar som behandlats för leukemi eller lymfom.


Sidan uppdaterad: 2021-11-12