Kursprogram

Här presenterars utbildningsdagar, kurser och föreläsningar som arrangeras på Ågrenska.


Kurser och föreläsningar


Vi arbetar med kurser och föreläsningar

Gruppbild-Foto
Ida Apelmo

Utbildningskoordinator

Ingela Markenstrand

Administratör Kurser och utbildning • Kurs

  TVPS-4 - ett test som kartlägger visuell perception

  -
  Situationen med Covid-19 påverkar detta kurstillfälle. Kursen genomförs vid ett senare tillfälle, men är öppen för intresseanmälan.
 • Föreläsning

  Adhd och autism i vardagen, del 2

  -
  Bemötande vid utmanande beteenden. Strategier för att lyckas i vardagen och hur du hanterar svåra situationer för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Utbildningsdagar

  Sicklecellanemi

  -
  Coronaviruset covid-19 situationen och dess påverkan på Ågrenskas verksamheter. Utbildningsdagarna Sicklecellanemi flyttas till 5-6 oktober 2021. Länk finns här...
 • Utbildningsdagar

  Dravets syndrom

  -
  På grund av covid-19 situationen kommer vi enbart att erbjuda utbildningsdeltagare att medverka via streaming. Föreläsningarna streamas via Zoom, vilket fungerar som ett virtuellt mötesrum.
 • Utbildningsdagar

  Tuberös skleros

  -
  På grund av covid-19 situationen kommer vi enbart att erbjuda utbildningsdeltagare att medverka via streaming. Föreläsningarna streamas via Zoom, vilket fungerar som ett virtuellt mötesrum.
 • Utbildningsdagar

  Duchennes muskeldystrofi

  -
  På grund av covid-19 situationen kommer vi enbart att erbjuda utbildningsdeltagare att medverka via streaming. Föreläsningarna streamas via Zoom, vilket fungerar som ett virtuellt mötesrum.
 • Föreläsning

  Hur ska vi orka?

  -
  Föreläsning och samtalsforum för dig som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning.
 • Kurs

  Från barn till vuxen i vård och habilitering

  -
  En kursdag om övergången från barn till vuxen inom vården och habiliteringen.
 • Utbildningsdagar

  4p-deletionssyndromet, Monosomi 4p-syndromet, Wolf-Hirschhorns syndrom

  -
  På grund av covid-19 situationen kommer vi enbart att erbjuda utbildningsdeltagare att medverka via streaming. Föreläsningarna streamas via Zoom, vilket fungerar som ett virtuellt mötesrum.
 • Kurs

  Adhd och autism i förskola/skola

  -
  Arbetar du som pedagog i förskola eller skola? Välkommen till en föreläsningskväll med barn och elever med NPF i fokus.
 • Utbildningsdagar

  Hjärntumör barn över 13 år

  -
  På grund av covid-19 situationen kommer vi enbart att erbjuda utbildningsdeltagare att medverka via streaming. Föreläsningarna streamas via Zoom, vilket fungerar som ett virtuellt mötesrum.
 • Utbildningsdagar

  Sällsynta genetiska epilepsier

  -
  På grund av covid-19 situationen kommer vi enbart att erbjuda utbildningsdeltagare att medverka via streaming. Föreläsningarna streamas via Zoom, vilket fungerar som ett virtuellt mötesrum.
 • Kurs

  NPF och selektivt ätande

  -
  En kurs som ger förklaringar till varför kosten är ett område som så ofta ställer till det för personer med NPF och hur vi i omgivningen kan ge stöd och underlätta.
 • Utbildningsdagar

  22q13-deletionssyndromet, 22q13.3-deletionssyndromet, Phelan-McDermids syndrom

  -
  På grund av covid-19 situationen kommer vi enbart att erbjuda utbildningsdeltagare att medverka via streaming. Föreläsningarna streamas via Zoom, vilket fungerar som ett virtuellt mötesrum.
 • Kurs

  Ehlers-Danlos syndrom

  -
  En kursdag för dig som i ditt yrke behöver medicinsk kunskap om Ehlers-Danlos syndrom, EDS
 • Utbildningsdagar

  Coffin-Siris syndrom

  -
  På grund av covid-19 situationen kommer vi enbart att erbjuda utbildningsdeltagare att medverka via streaming. Föreläsningarna streamas via Zoom, vilket fungerar som ett virtuellt mötesrum.
 • Utbildningsdagar

  Odiagnostiserade progredierande hjärnsjukdomar

  -
  På grund av covid-19 situationen kommer vi enbart att erbjuda utbildningsdeltagare att medverka via streaming. Föreläsningarna streamas via Zoom, vilket fungerar som ett virtuellt mötesrum.
 • Kurs

  OCD - tvångssyndrom hos barn och unga

  -
  En kursdag som beskriver diagnosen OCD, utifrån såväl ett medicinskt som personligt perspektiv, och ger exempel på hur omgivningen kan underlätta för personen med OCD.
 • Utbildningsdagar

  Epidermolysis bullosa, EB

  -
  På grund av covid-19 situationen kommer vi enbart att erbjuda utbildningsdeltagare att medverka via streaming. Föreläsningarna streamas via Zoom, vilket fungerar som ett virtuellt mötesrum.
 • Utbildningsdagar

  Sotos syndrom

  -
  Utbildningsdagar– på plats eller genom streaming via länk. Föreläsare: Barbro Westerberg, neuropediatriker, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, m.fl.
 • Utbildningsdagar

  Fenylketonuri, PKU

  -
  Utbildningsdagar– på plats eller genom streaming via länk. Föreläsare:Rolf Zetterström, överläkare, Centrum för medfödda metabola sjukdomar och Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, m.fl.
 • Utbildningsdagar

  Noonans syndrom

  -
  Utbildningsdagar– på plats eller genom streaming via länk. Föreläsare: Jovanna Dahlgren, överläkare, tillväxtenheten, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg m.fl.
 • Utbildningsdagar

  Fragilt X-syndromet

  -
  Utbildningsdagar– på plats eller genom streaming via länk. Föreläsare: Britt-Marie Anderlid, professor, Klinisk Genetik, Karolinska universitetssjukhuset, m.fl.
 • Utbildningsdagar

  22q11-deletionssyndromet

  -
  Utbildningsdagar– på plats eller genom streaming via länk. Föreläsare: Sólveig Óskarsdóttir, överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg. m.fl.
 • Utbildningsdagar

  CDG-syndrom

  -
  Utbildningsdagar– på plats eller genom streaming via länk. Föreläsare: Erik Eklund, docent, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund, m.fl.
 • Utbildningsdagar

  Retts syndrom

  -
  Utbildningsdagar– på plats eller genom streaming via länk. Föreläsare: Barbro Westerberg, överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Monika Dolik-Michno, överläkare, Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser,
 • Utbildningsdagar

  Cri du chat-syndromet

  -
  Utbildningsdagar– på plats eller genom streaming via länk. Föreläsare: Anna Lindstrand, överläkare, klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm. m fl.
 • Utbildningsdagar

  Spinal muskelatrofi typ1 och 2, 2021

  -
  Öka din kunskap om en sällsynt diagnos, utbildningsdagar– på plats eller genom streaming via länk. Föreläsare: Christopher Lindberg, genetiker, neurolog, Neuromuskulärt Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. m.fl.
 • Utbildningsdagar

  Jouberts syndrom 2021

  -
  Öka din kunskap om en sällsynt diagnos, utbildningsdagar– på plats eller genom streaming via länk. Föreläsare: Reidun Stenberg överläkare, barn- och ungdomshabiliteringen, Örebro, Anna Lindstrand, överläkare,
 • Utbildningsdagar

  Smith–Magenis syndrom 2021

  -
  Öka din kunskap om en sällsynt diagnos, utbildningsdagar– på plats eller genom streaming via länk. Föreläsare: Ann Nordgren, docent, överläkare, Klinisk Genetik, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. m.fl.
 • Utbildningsdagar

  Sicklecellanemi 2021

  -
  Öka din kunskap om en sällsynt diagnos, utbildningsdagar– på plats eller genom streaming via länk. Föreläsare: Peter Priftakis, överläkare, Patientflödet Barnhematologi, immunologi och HCT, Astrid Lindgrens Barnsjukhus,
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)